КОНКУРС ЗА РИСУНКА „ЕВРОПА ПОДКРЕПЯ РУСЕ“


Областният информационен център – Русе обявява конкурс за рисунка  под наслов „Европа подкрепя Русе“.  Право на участие в него имат деца от 6 до 16 навършени години. Творбите трябва да показват как европейските средства помагат на града ни да се развива, да стане по-чисто, по-красиво и удобно място за живеене, привлекателно за туризъм. Крайният срок за предаването им в офиса на ОИЦ-Русе е 8 юли 2021 г. Целия регламент на конкурса можете да видите на фейсбук страницата на ОИЦ-Русе - https://www.facebook.com/OICRuse.

Конкурсът е част от първото мащабно събитие на Областния информационен център – Русе през 2021 г. , което носи същото име като мотото на конкурса „Европа подкрепа Русе“.  Целта е популяризиране на проекти, финансирани от ЕСИФ на ЕС в град Русе и дейността на центъра. Събитието ще се реализира от 8 юни до края на юли 2021 г. Срокът за предаване на конкурсните рисунки е 8 юли 2021 г. Веднага след това журито ще оцени получените творби и ще класира най-добрите 10.  Те ще бъдат отпечатани на винили и показани в изложба на открито в центъра на Русе , чиято дата ще бъде допълнително съобщена.

5 уъркшопа ще съпътстват официалното откриване на изложбата и церемонията по награждаването. В тях деца  ще рисуват и оцветяват картини, свързани с тематиката на конкурса. Едновременно с това ще има изнесен щанд на ОИЦ, където ще се раздават информационни и рекламни материали, свързани с европейското финансиране.

 

Конкурс за снимка в Instagram на тема: „Загадки, музеи, крепости, съкровища“


Качването на снимки в Instagram ти е хоби?
Харесваш загадките, съкровищата, музеите и крепостите?
Обичаш награди?
Включи се в новата ни Instagram игра!
Снимай крепост, музей, съкровище или загадка, които са те впечатлили и спечели една от нашите награди!

Общи условия:
Организатор на конкурса: Българо-румънски детски фонд към Българо-румънска търговско-промишлена палата.
*Конкурсът се организира в приложението Instagram и не е спонсориран от Instagram.

Обявяване на конкурса: 15 юли 2019 г.

Период на провеждане: 15 юли 2019 г. (14.00 ч.) - 15 септември 2019 г. (23.59 ч.) 
(актуализацията вижте по-долу)

Участници: деца на възраст между 13 и 17 години от България и Румъния.

Условия за участие:
 • Да имаш публичен профил в Instagram
 • Да качиш направена от теб снимка на крепост, съкровище, музей или загадка, с кратко описание от 1-2 изречения
 • Тагни Българо-румънски детски фонд @bgrokids
 • Използвай хаштаг #Instabgrokids
 • ВАЖНО!!! На снимката да няма лица на хора
 • Можеш да участваш с неограничен брой заснети от теб снимки

Споделяне от наша страна на профила ни в Инстаграм: не се задължаваме да публикуваме тагнатите снимки веднага или в конкретен времеви диапазон. Ще ги публикуваме след одобрение на администратор. Администраторът има право да преценява дали тагнатата снимка отговаря на темата и на изискванията. Публикуването ще се извърши с приложението Repost for Instagram.

Правата върху снимките, участващи в конкурса, остават изцяло на автора.

Гласуване на журито: 16 - 25 септември 2019 г.

Обявяване на победителите: 26 септември 2019 г.

Награди: За 1, 2 и 3 място и една специална за снимката, събрала най-много харесвания

Екипът на Българо-румънски детски фонд ще се свърже с победителите за уточняване на получаването на наградата.

Важни уточнения: Ако са победители в конкурса, участниците предоставят доброволно личните си данни (име, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Българо-румънски детски фонд.

Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни в Интернет на адрес
Участвайки в него, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват.

Желаем успех на всички участници!


Актуализация на новината: 29.08.2019

Крайният срок за участие в конкурса е удължен до 30 септември 2019!
Гласуване на журито: 1 - 11 октомври 2019 г.
Обявяване на победителите: 14 октомври 2019 г.

Concurs de fotografie pe Instagram cu tema: "Mistere, muzee, cetati, comori"


Publicarea pozelor pe Instagram este unul din hobby-urile tale?
Iti plac misterele, comorile, cetatile și muzeele?
Iti plac premiile?
Alatura-te noului nostru joc de pe Instagram!
Pozează o cetate, un muzeu, o comoară sau un mister care te-a impresionat si castiga unul din premiile noastre!

Termeni și condiții:
Organizatorul concursului: Fondul Romano-Bulgar pentru copii din cadrul Camerei de Comert si Industrie Bulgaro-Romana
* Concursul este organizat in aplicatia Instagram si nu este sponsorizat de Instagram.

Data inceperii concursului: 15 iulie 2019

Perioada de desfasurare: 15 iulie 2019 (14.00) - 15 septembrie 2019 (23.59)
(vedeți mai jos actualizarea)

Participanti: copii cu varsta cuprinsă între 13 și 17 ani din Bulgaria sau România 
Termeni pentru participare:
 • Profilul tau de Instagram este public;
 • Fotografiaza o cetate, un muzeu, o comoară sau un mister care te-a impresionat si scrie 1-2 fraze despre poza; 
 • Foloseste tag-ul @bgrokids
 • Foloseste hashtag #Instabgrokids 
 • IMPORTANT!!! Imaginea nu trebuie sa aiba portete
 • Poti participa cu un număr nelimitat de poze pana pe 15 septembrie 2019.
Share pe contul nostru de Instagram: nu avem obligația de a publica fotografiile cu tag imediat sau într-un anumit interval de timp. Le vom posta dupa aprobarea unui administrator. Administratorul are dreptul să decida dacă fotografia corespunde subiectului si cerintelor. Publicarea se va face cu aplicatia Repost for Instagram.

Drepturile de autor pentru fotografiile din competiție rămân numai responsabilitatea autorului.

Votarea juriului: 16-25 septembrie 2019

Anuntarea castigatorilor: 26 septembrie 2019

Premii: Pentru locurile 1, 2 și 3 și unul special pentru poza cu cele mai multe like-uri

Echipa Fondului Bulgaro-Roman pentru copii va contacta castigatorii pentru a intra in posesia premiilor.

Clarificare importantă: castigatorii concursului isi vor trimite voluntar datele personale (nume, telefon, e-mail sau altele) si sunt de acord ca aceste date su fie utilizate (colectate și administrate) de catre Fondul Bulgaro-Roman pentru copii.

Aceste reguli oficiale vor fi disponibile pe Internet pe perioada de valabilitate a concursului. Participand la acesta, participantii sunt de acord sa respecte aceste Reguli Oficiale.

Le uram success tuturor participantilor!

Actualizarea știrii: 29.08.2019
Termenul de participare la concurs se prelungește până pe 30 septembrie 2019!
Votarea juriului: 1-11 octombrie 2019
Anuntarea castigatorilor: 14 octombrie 2019

"НА БРЕГА НА РЕКАТА" - конкурс за рисунка за календар за 2020 г. на Българо-румънски детски фонд


Тема: На брега на реката
Общи условия:
Обявяване на конкурса:  1 февруари 2019 г.
Участници:  Деца на възраст от 7 до 13 години (включително)
Предаване на материалите:
 • До 1 юни 2019 г. включително
 • В оригинал по пощата или на място на адрес: гр. Русе 7002, ул. Воеводова 12-14, вх. Б, заедно с подписана декларация за съгласие от родител по образец 
 • Награди: Шест предметни награди и сертификати за авторите на избраните от журито рисунки.

Специфични изисквания:
 • Размери на рисунката: Формат А4;
 • Критерии за допустимост: Един участник може да се включи само с една рисунка. Допуска се участие на рисунки, изпълнени с:  акварел, пастели, цветни моливи и др., както и смесени и други изобразителни техники. Участниците в конкурса могат да изпращат само работи, изработени от тях самите;
 • Конкурсът не е анонимен! На гърба на представената конкурсна творба, участниците трябва да напишат: трите си имена, възраст, класа и училището, в което учат, както и телефон за контакт и електронна поща на родител (настойник) или учител.
Оценяване: Извършва се от тричленно експертно жури по следните критерии:  
 • Съответствие с темата на конкурса;
 • Оригиналност на идеята;
 • Изразителност на творбата;
 • Креативност;
 • Култура на цвета - цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония;
 • Послание на творбата.

Обявяване на победителите:
Победителите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Българо-румънски детски фонд: https://www.facebook.com/BGROkidsfund/ и в блога на фонда:https://bgrokidsfund.blogspot.com/не по-късно от 11 юни 2019 г.

Допълнителни условия:
 • Изпратените за участие в конкурса творчески работи не се връщат на авторите. БРТПП не се задължава да публикува изпратените и одобрените проекти веднага или в конкретен времеви диапазон във фейсбук страницата и блога на фонда;
 • Правата върху проектите, участващи в конкурса, остават изцяло на автора, а организаторите получават права за публикуване на избрани творби. БРТПП и Българо-румънският детски фонд ще използват рисунките за промоционални цели на конкурса и ще отпечатат календар с 6 отличени творби;
 • Всички въпроси, които не са описани и предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на организаторите – Българо-румънски детски фонд;

*С предоставянето на работа и декларация, участникът потвърждава, че се съгласява с условията на конкурса!

---

Актуализация: срокът за участие е удължен до 15 юни включително.

PE MALUL FLUVIULUI - Competiţie de desen pentru calendarul pe anul 2020 al Fondului Bulgaro - Român pentru Copii


Tema: Pe malul fluviului
Condiţii generale:
Anunţarea competiţiei:  1 februarie 2019.
Participanţi:  Copii cu vârstele între 7 şi 13 ani (inclusiv)
Predarea materialelor:
 • Până la data de 1 iunie 2019 inclusiv
 • În original, prin poştă sau la sediul CCIBR: Bulgaria, oraşul Ruse, 7002, str. Voyvodova 12-14, sc. B, împreună cu o declaraţie de consimţământ semnată de către un părinte conform modelului 
 • Premii: Şase premii materiale şi certificate pentru autorii desenelor selectate de juriu.

Prevederi specifice:
 • Dimensiunile desenului: Format A4;
 • Criterii de elibigilitate: Fiecare participant poate participa numai cu un desen. Se admite participarea desenelor realizate cu:  acuarele, creioane pastelate, creioane colorate etc. precum şi cu tehnici mixte şi alte tehnici de desen. Participanţii la competiţie pot trimite numai lucrări realizate de ei înşii.
 • Competiţia nu este anonimă! Pe spatele lucrării ce se trimite spre participare la competiţie, participanţii trebuie să scrie: numele complet în clar, vârsta, clasa şi şcoala la care învaţă, precum şi numărul de telefon de contact şi adresa de e-mail a părintelui (tutorelui) sau a profesorului.
Evaluarea: Se va efectua de către un juriu cu trei membri, conform următoarelor criterii: 
 • Concordanţă cu tema competiţiei;
 • Originalitatea ideii;
 • Expresivitatea lucrării;
 • Creativitate;
 • Cultura culorii - combinaţii de culori, crearea gamei de culori şi a armoniei;
 • Mesajul lucrării.

Anunţarea câştigătorilor:
Câştigătorii vor fi anunţaţi pe pagina de Facebook a Fondului Bulgaro - Român al copiilor: https://www.facebook.com/BGROkidsfund/ şi pe blogul fondului:https://bgrokidsfund.blogspot.com/ nu mai târziu de 11 iunie 2019.

Condiţii suplimentare:
 • Lucrările artistice trimise spre participare la competiţie nu vor fi returnate autorilor. CCIBR nu se obligă să publice proiectele trimise şi aprobate, de îndată sau într-o perioadă de timp concretă, pe pagina de Facebook şi pe blogul Fondului.
 • Drepturile asupra proiectelor ce participă la competiţie rămân în întregime a autorului, iar organizatorii primesc drepturile de a publica lucrările selectate. CCIBR şi Fondul Bulgaro - Român al copiilor vor folosi desenele în scopurile promoţionale ale competiţiei şi vor tipări un calendar cu 6 lucrări premiate;
 • Toate problemele nedescrise şi neprevăzute de prezentul regulament vor fi supuse soluţionării concrete de către organizatori - Fondul bulgaro - român al copiilor;

*Prin punerea la dispoziţie a lucrării şi a declaraţiei, participantul confirmă că este de acord cu condiţiile competiţiei!

---

Actualizare: Termenul de participare se prelungește până la 15 iunie inclusiv.